Om os

Foreningen ”VinterbaderneFanø” så dages lys efter den stiftende Generalforening i april måned 2016, hvor en mindre gruppe af ildsjæle på Fanø fandt sammen for at skabe et fornøjeligt vinterbader fællesskab i sikre rammer. Vinterbadning er absolut ”in” over hele landet, hvor de fleste klubber oplever at have mange på venteliste. På Fanø har vi dog fortsat plads til flere friske medlemmer – så kom og vær med – vi har i dag ca. 70 medlemmer !

Som udgangspunkt havde vi ikke meget at tilbyde vore medlemmer bortset fra hyggeligt samvær, men på trods af det, voksede medlemstallet hurtigt til omkring 25-30.

Med hjælp fra bl.a. vores lokale byggemarked, Bygma, fik vi lavet en midlertidig bade-stige så det blev muligt at komme i og op af vandet fra badebroen – det var et stort fremskridt! Inden længe blev stigen suppleret med en super aluminiums trappe med dobbelt ’kørebane’ og gummi på alle trin. Den var specielt fremstillet til os af Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri med finansiel støtte fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. Den nye trappe øgede fornøjelsen og sikkerheden ved vinterbadning markant.

Kort tid efter indgik vi en aftale om leje af en skur vogn, som vi hurtigt fik indrettet til unisex-omklædnings vogn – fine forhold. Sikkerheden blev yderligere forbedret da TrygFonden supplerede med sikkerhedsudstyr, som blev opsat ved og på badebroen.

Fanø Kommune tog vel imod vinterbade-initiativet og stillede et område til rådighed for Foreningen, hvor vi kunne etablere mere permanente omklædnings- og sauna faciliteter.

Dette projekt krævede en del penge hvorfor en større og længerevarende indsamlingsrunde blev iværksat. Resultatet blev heldigvis, at vi fik tilvejebragt en økonomisk platform, som gjorde det muligt at gennemføre projektet i sin helhed så vi i dag kan tilbyde opvarmet separat omklædning for damer og herrer (til fortrydelse for nogen..) , en fælles sauna og udendørs brus (hele året).

Foreningen er åben og aktiv HELE ÅRET, mens Vinterbadesæsonen går fra 1. oktober til 31. marts hvor SAUNAEN kan benyttes hver dag. I sommerperioden vil saunaen være åben med mellemrum – annonceret på vores Hjemmeside og på vores Facebook side. Gå til ”Forsiden” for indmeldelse.