Baderegler

                                         BADE- & ORDENSREGLER
                                                                           
                                                         RESPEKT FOR VAND!
 • Al badning fra stranden eller fra badebroen sker fuldt ud på eget ansvar. 
                                                               ”PAS SELV PÅ”
 • Det anbefales, at man i vintersæsonen ikke bader alene. Fælles daglig badetid vil normalt fremgå af vores hjemmeside.
                                                   www.vinterbadernefanoe.dk
 • Hvis der er is på broen/badetrappen eller større bølger anbefales det at bade fra stranden. Der må på intet tidspunkt bades fra brohovedet da færgen sejler tæt forbi.
 • Det anbefales at badetøj, som minimum, benyttes fra 1. april til 30. september (sommer sæsonen).
 • Det anbefales at omklædningstønderne aflåses når man går ned og bader. Foreningen er ikke ansvarlig for tabte/forsvundne private ejendele og beklædnings genstande.
 • Private ejendele herunder beklædning, håndklæder, badekåber, sko m.v. må ikke efterlades i tønderne eller på vores område.
 • Den sidste der forlader vores område er ansvarlig for:
 1. at saunaen og alt lys/varme er slukket 
 2. at vinduerne er lukkede
 3. at der er lukket for vandet i bruseren
 4. at der er låst, dvs tønderne og lågen 
 • Husdyr har ingen adgang til tønderne og må ikke være til gene for baderne.
 • Det henstilles at man benytter varme, vand og el med omtanke.
 • Tønderne og vores område er ”RØGFRIT”.
 • Det påhviler medlemmerne at passe godt på vores faciliteter samt løbende at sørge for rengøring, efter behov. Bestyrelsen vil med mellemrum arrangere rengørings- og arbejdsdage.
 • Indbyrdes venlighed, hensynsfuldhed og omsorg er en selvfølge.
 • Cykler skal parkeres så de ikke ødelægger vores beplantning.
 • Der må ikke nydes nogen form mad og drikke i Saunaen.
 • Der må ikke spilles musik, som kan være til gene for andre medlemmer og/eller vores nærmeste omgivelser.
 • Toilet besøg henvises til det offentlige toilet i færgens ”Ventehus”
 • Medlemmerne kan undtagelsesvis medbringe gæster.
Foreningen vil tilstræbe at afholde nogle ”åben hus” arrangementer i løbet af året.
 • Luk aldrig folk ind hvis der er tvivl om deres identitet/medlemskab.
 • Børn under 18 år har kun adgang sammen med et voksen-medlem.
 • Pas godt på hinanden og vores faciliteter.
 • I tilfælde af tilskadekomst :
RING OMGÅENDE ALARM CENTRALEN 
112 (et-et-to)
Og oplys om skaden, dit navn og tlf. og vores 
SOS adresse: 
A 984
På den måde ved Redningsmandskab, Ambulance og Helikopter med det samme vores placering.
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer rigtig god fornøjelse med medlemskabet af
 

Opdateret november 2019.